Dokumenti

Na tej strani objavljamo analize in dokumente, ki so bili doslej narejeni oz. sprejeti v povezavi z razvojem Centra sodobnih umetnosti Rog in širše, o vlogi kulture v MOL.

Konservatorski program za prenovo tovarne Rog
Konservatorski program za prenovo kulturne dediščine. EŠD 10060 Ljubljana – poslopje tovarne Rog, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana, september 2007.

Programska zasnova Centra sodobnih umetnosti
Mestna občina Ljubljana, november 2007
Programska zasnova: prof. Janez Koželj, podžupan MOL, & Jerneja Batič, vodja projekta (Oddelek za kulturo MOL)
Sodelavci: Peter Košir, Jurij Krpan, dr. Peter Purg, Tomaž Brate, Miha Klinar, Maja Vardjan, Andrej Kurnik, Žiga Predan, Petra Ostanek, Tadej Glažar, Jure Grohar

Projektna naloga za Center sodobnih umetnosti na območju tovarne Rog v Ljubljani
Projektna naloga za izdelavo projekta za javni del centra CSU za IDP, PGD in PZI, junij 2009
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Idejni projekt za Center sodobnih umetnosti (arhitektura)
Projektant: MX_SI architectural studio, junij 2009
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Pravna študija izvedbe javno-zasebnega partnerstva in opredelitev optimalnega modela za zadovoljitev javnega interesa za projekt Center sodobnih umetnosti – Rog
Izvajalec: Praetor d. o. o., oktober 2009
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Center sodobnih umetnosti Rog
Sprejeto na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, dne 14. 12. 2009

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rog
Sprejeto na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, dne 5. 7. 2010

Tovarna Rog – Investicijski program (novelacija), junij 2011
Izvajalec: ELEA iC, d.o.o.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015
Mestna občina Ljubljana, 2012

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011
Mestna občina Ljubljana, 2008

Analiza stanja na področjih kulture v Mestni občini Ljubljana
Strokovne podlage za Program razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011
Mestna občina Ljubljana, 2008

Streteški prostorski načrt MOL
Mestna občina Ljubljana, 2009