Mesta in kulture
Second Chance - CSU Rog » Dogodki » Mesta in kulture

Ali prostor lahko regeneriramo zgolj s kulturo?
Predavanje in pogovori z Lio Ghilardi

27. februarja 2012, Mestni muzej, Ljubljana

foto: Klara Skata

Danes prvič v zgodovini polovica prebivalstva živi v mestih. Ta trend so med drugim prinesle tudi spremembe v načinu razvoja lokalnih mestnih ekonomij. Posebej v zadnjih dvajsetih letih sta z zatonom proizvodne industrije ter s prihodom občasnih vladnih in finančnih kriz, ustvarjalnost in na ustvarjalnosti temelječa ekonomija postali mestni posel – vir turistične privlačnosti in edinstvena konkurenčna prednost. Vendar pa danes oblikovalci politik, vodje mestnih služb in lokalnih skupnosti niso več tako prepričani, da lahko kultura sama rešuje problematiko zanemarjenih mestnih območij in hude posledice nedavne globalne ekonomske recesije.

Urbana sociologinja mag. Lia Ghilardi je v predavanju izpostavila razloge, zakaj morajo v današnjih razmerah mesta bolj ustvarjalno razmišljati o tem, kako mobilizirati svoje edinstvene kulturne dobrine v odnosu do urbane regeneracije. Izhajajoč iz izbranih nedavnih razvojnih projektov v evropskih mestih, bo predstavila nov pristop, ki ga je poimenovala ‘urbano in kulturno DNK mapiranje’. Predavanje je zaključila z razmislekom o tem, kakšne strategije potrebujemo za integrirane in trajnostne rešitve problemov urbane regeneracije.

Predavanju so sledili kratki pogovori, v katerih je mag. Ghilardi problematiko urbane regeneracije obravnavala v luči novo nastajajočega Centra Rog s sogovorniki:
- dr. Uroš Grilc, vodja Oddelka za kulturo MOL;
- mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora MOL;
- mag. Jurij Bavdaž, Socialna kooperativa, tovarna Rog;
- Bertram Schultze, arhitekt in izvršni direktor za komercialno pretvorbo nekdanjih tovarn Spinnerei (Leipzig) in Auf AEG (Nürnberg).