Posveti

Pomemben del razvojnega projekta so tudi srečanja in posveti z deležniki, na katerih predstavljamo izsledke posameznih raziskav ter faz projekta in jih dajemo v javno razpravo. Srečanja z deležniki so pomembna tudi za razpravo o predvidenih rešitvah revitalizacijskih projektov.

Prvo srečanje deležnikov

22. december 2010, Mestni muzej, Ljubljana

1. srečanje deležnikov. Foto: Matevž Paternoster

Cilj srečanja:
- predstavitev projekta Second Chance (Meta Štular, Muzej in galerije mesta Ljubljane) ter načrtov in razvoja prenove nekdanje tovarne Rog (Jerneja Batič, Oddelek za kulturo, Mestna občina Ljubljana);
- predstavitev prvih osnutkov analize prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti (PSPN) projekta revitalizacije tovarne Rog (Alja Brglez, Inštitut za civilizacijo in kulturo);
- primerjava prvih rezultatov analize PSPN s prvotno programsko zasnovo CSU Rog (2007);
- na osnovi prispevkov sodelujočih dopolniti razvojno vizijo za Center sodobnih umetnosti Rog.

Vabljeni: člani skupine, ki je leta 2007 oblikovala programsko zasnovo za CSU Rog (Miha Klinar, Peter Košir, Jurij Krpan, Andrej Kurnik, Peter Purg, Maja Vardjan); predstavniki MOL (Janez Koželj, Uroš Grilc, Jerneja Batič, Lena Jevnik, Semira Osmanagić); predstavnik Ministrstva za kulturo RS (Stojan Pelko); predstavnik Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (Matevž Čelik); predstavniki zunanjih sodelavcev projekta Second Chance: Inštituta za politike prostora (Marko Peterlin) in Inštituta za civilizacijo in kulturo (Alja Brglez, Simona Hervol).

Zapisnik razprave s prvega srečanja deležnikov.

Drugo srečanje deležnikov

Predstavitev analize prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti projekta revitalizacije tovarne Rog
16. februar 2011, Mestni muzej, Ljubljana

2. srečanje deležnikov. Foto: Matevž Paternoster

Cilj srečanja:
- predstavitev projekta Second Chance (Meta Štular, Muzej in galerije mesta Ljubljane) ter načrtov in razvoja prenove nekdanje tovarne Rog (Uroš Grilc in Jerneja Batič, Oddelek za kulturo MOL);
- predstavitev analize prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti (PSPN) projekta revitalizacije tovarne Rog, ki jo je izdelal Inštitut za civilizacijo in kulturo (Alja Brglez, Inštitut za politike prostora);
- razprava o rezultatih analize PSPN in načrtih za CSU Rog;
- na osnovi prispevkov sodelujočih preveriti in dopolniti razvojno vizijo za CSU Rog.

Vabljeni: zainteresirane javnosti in mediji.

Prepis razprave o načrtih za bodoči center v Rogu in analizi PSPN projekta revitalizacije Roga.

Tretje srečanje deležnikov

Predstavitev mednarodne analize javno-zasebnega partnerstva na področju kulture, ki izpostavlja pomen javno-civilnega partnerstva na področju kulture, in modela javno-zasebnega partnerstva za prenovo nekdanje tovarne Rog
14. april 2011, Mestni muzej, Ljubljana

3. srečanje deležnikov. Foto: Matevž Paternoster

Cilj srečanja:
- predstavitev mednarodne analize javno-zasebnega partnerstva (JZP) na področju kulture, ki jo je za potrebe projekta Second Chance izdelala dr. Katrin Fischer (Alfen Consult GmbH, Weimar, Nemčija);
- predstavitev modela JZP za prenovo nekdanje tovarne Rog (dr. Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo in Jerneja Batič, Oddelek za kulturo MOL);
- razprava o možnostih in slabostih javno-zasebnega partnerstva na področju kulture.

Vabljeni: projektni partnerji SECOND CHANCE, zainteresirane javnosti in mediji.

Povzetek mednarodne analize o JZP na področju kulture.

Četrto srečanje deležnikov

Kaj bo z Rogom? – delavnica za okoliške prebivalce
22. september 2011, Dom upokojencev Center-Tabor, Ljubljana

4. srečanje srečanje deležnikov. Foto: Meta Štular

Cilj srečanja:
- predstavitev načrtov in razvoja prenove nekdanje tovarne Rog (Jerneja Batič, Oddelek za kulturo, Mestna občina Ljubljana);
- razprava o tem, kaj bodo in bi radi z novim kulturnim centrom v Rogu pridobili okoliški prebivalci ter kako z novimi kulturnimi vsebinami, javnimi površinami in komercialnimi storitvami, ki so predvidene v kompleksu Centra Rog, popestriti ponudbo in izboljšati kakovost bivanja v tem mestnem predelu.

Vabljeni: delavnica je bila primarno namenjena okoliškim prebivalcem in uporabnikom prostora v območju nekdanje tovarne Rog; vabljene pa so bile tudi zaitneresirane javnosti in mediji.

Srečanje je bilo organizirano v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Center MOL in z Inštitutom za politike prostora.

Poročilo z delavnice (poročilo je pripravil Inštitut za politike prostora)