Iskanje zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog
Januar 27. | 2012
Second Chance - CSU Rog » Novice » Iskanje zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog

Mestna občina Ljubljana je 25. januarja 2012 objavila razpis za izbiro zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog in garaž. Razpis je odprt do 7. marca 2012.

Projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Rog in garaž obsega prenovo zaščitene stavbe nekdanje tovarne Rog, ki bo skupaj z novim prizidkom za veliko razstavno dvorano spremenjena v Center Rog (javni del). Projekt zajema tudi ureditev poslovnih prostorov (trgovine, lokali ipd.) v pritličju stavbe nekdanje tovarne Rog s strani Petkovškovega nabrežja, izgradnjo 3-etažnih podzemnih garaž ter možnost izgradnje hotela ali stanovanj, ki bodo glede na model javno-zasebnega partnerstva za Center Rog pripadla zasebnemu investitorju.

Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče zasebnega investitorja za rekonstrukcijo in izgradnjo Centra Rog v obsegu 9.000 m² površin, tro-nivojskih garaž s 578 parkirnimi mesti ter hotela oziroma stanovanj s površino 5.380 m². Ocenjen strošek investicije je 39.000.000,00 EUR.

Podrobnosti in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.


Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče zasebnega investitorja za rekonstrukcijo in izgradnjo Centra Rog v obsegu 9.000 m² površin, tri-nivojskih garaž s 578 parkirnimi mesti ter hotela/stanovanj s površino 5.380 m² . Ocenjen strošek investicije je 39.000.000,00 EUR.