Javni poziv za programska partnerstva RogLaba
Junij 21. | 2012
Second Chance - CSU Rog » Novice » Javni poziv za programska partnerstva RogLaba

Program RogLaba – pilotnega projekta za bodoči Center Rog – bo zasnovan na sodelovanju z zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami ter s kulturnimi in z izobraževalnimi ustanovami. Prvi sodelavci bodo izbrani na podlagi javnega poziva potencialnim programskim partnerjem.
Vabljeni k dejavnemu sodelovanju, postanite partner RogLaba!

RogLab je pilotni projekt za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta Second Chance. Investitor je Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), partner pa Mestna občina Ljubljana (MOL). RogLab bo zaživel septembra 2012 na Petkovškovem nabrežju, v bližini nekdanje tovarne Rog.

1. CILJNA PODROČJA
3D-tehnologija za hitro prototipiranje, arhitektura, oblikovanje (industrijsko, grafično, modno, prostorsko, unikatno), vizualne umetnosti (v najširšem pomenu).

2. ČASOVNI OKVIR IZVAJANJA DEJAVNOSTI: 1. OKTOBER 2012 – 1. OKTOBER 2013

3. VSEBINSKE SMERNICE
S programsko naravnanostjo RogLaba želimo okrepiti povezave med ustvarjalnimi dejavnostmi in podjetništvom; spodbujati ustvarjalne rabe 3D-tehnologij; omogočati interdisciplinarno sodelovanje in raziskovalno ter k inovacijam naravnano ustvarjalnost in prenos znanj; razvijati projekte, ki razpirajo aktualne teme v urbanem okolju in naslavljajo izzive v arhitekturi in oblikovanju, s poudarkom na družbeni in okoljski odgovornosti.

4. KOMU JE POZIV NAMENJEN
-  mikro, mala in srednja podjetja
-  nevladne organizacije
-  izobraževalne in/ali raziskovalne ustanove
-  kulturne institucije

5.
VRSTE DEJAVNOSTI PO SKLOPIH
a)   Svetovanje uporabnikom 3D delavnice in vzdrževanje strojne opreme
b)   Izobraževalne in/ali produkcijske delavnice
c)    Kulturna vzgoja
d)   Predavanja
e)   Vsebinsko zaokrožen kombiniran sklop izobraževalnih oz. produkcijskih delavnic in/ali kulturne vzgoje, predavanj
f)    Prodajne razstave

6. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV: 14. SEPTEMBER 2012 (POŠTNI ŽIG)!

7. PODROBNEJŠE INFORMACIJE O POZIVU IN PRIJAVI
- Besedilo Javnega poziva za programska partnerstva za RogLab – Pilotni projekt Centra Rog
- Aneks_1_RogLab
- Aneks_2_Obrazec
- Aneks_3_Tehnicni_podatki