Kontakt

Projektna partnerja za Ljubljano


Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo

Ambrožev trg 7
SI-1000 Ljubljana
Tel: 00386 (0)1 306 48 45
Fax: 00386 (0)1 306 48 32

Uroš Grilc, član nadzornega odbora
Jerneja Batič, vodja projekta
Urška Jurman, koordinatorka projekta

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka 15
SI-1000 Ljubljana
Tel: 00386 (0)1 2412 500
Fax: 00386 (0)1 2412 540

Blaž Peršin, član nadzornega odbora
Meta Štular, vodja projekta
Tatjana Doroslavac, asistentka in finančna vodja

Projektna pisarna / Project office
Second Chance
Tobačna 1
SI-1000 Ljubljana
Tel: 0386 (0)1 2412 549