Natečaj za otvoritveni dogodek RogLaba
Junij 12. | 2012
Second Chance - CSU Rog » Novice » Natečaj za otvoritveni dogodek RogLaba

Arhuitektura: Jure Kotnik

Muzej in galerije mesta Ljubljane z natečajem vabi zainteresirane ustvarjalce in ustvarjalke k pripravi in izvedbi vizualno-zvočnega projekta, s katerim bomo otvorili RogLab – pilotno naložbo za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta Second Chance.

Otvoritveni dogodek se tematsko navezuje na 23. bienale oblikovanja: Razmerja v oblikovanju in je del njegovega spremljevalnega programa. 23. BIO organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje od 27. 9. – 11. 11. 2012 v Ljubljani.

Z natečajem želimo spodbuditi vizualno-zvočne stvaritve, ki interpretirajo načine, kako oblikovanje – pojmovano v najširšem smislu – (lahko) tvori razmerja v urbanem okolju, pri tem pa deluje družbeno in okoljsko odgovorno. Na ta način želimo Razmerja v oblikovanju povezati tudi s programsko naravnanostjo RogLaba.

Trenutno perečo ekonomsko, okoljsko in družbeno krizo jemljemo kot priložnost za kritičen premislek o vlogi oblikovanja in razmerjih, ki jih ustvarja onkraj prevladujočih ekonomskega in estetskega merila – v družbenem, kulturnem, okoljskem in političnem smislu.

Sprašujemo se, na kakšen način se oblikovanje kot družbeno in okoljsko odgovorna praksa (lahko) sooča s krizo družbe obilja in potrošnje? Na kakšen način se (lahko) sooča z izzivi sodobnega mesta? Kako danes v mestih oblikovati razmerja med naravno in urbano krajino | digitalnim okoljem in ulico | načrtom in spontanostjo | javnim, skupnostnim in zasebnim prostorom | dediščino in sodobnostjo | spominom in pozabo | obiljem in pomanjkanjem | posameznikom in skupnostjo | …? Kakšne alternative (lahko) v času krize neoliberalne paradigme oblikovanje ponudi mestu in njegovim prebivalcem? Na kakšen način (lahko) oblikovanje prispeva k tvorjenju vitalnega, heterogenega, trajnostnega, pravičnega in vključujočega mesta? Čas je za premislek in akcijo!

DATUM IZVEDBE: 20. september 2012.
VREDNOST PROJEKTA: 2.500 EUR bruto.
ROK PRIJAVE: 5. julij 2012 do 16.00 ure!

Več informacij o prijavi v priponki!