Pilotni projekt – RogLab
Second Chance - CSU Rog » Pilotni projekt – RogLab
V okviru razvojnega projekta Second Chance smo po letu in pol raziskav in posvetov, v katerih je sodelovalo preko tristo deležnikov, v letu 2012 pripravili pilotni projekt za bodoči Center Rog. RogLab je zasnovan kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu skupne površine 30 m². Deluje kot mini vozlišče ustvarjalnih delavnosti, s poudarkom na dostopnosti produkcijskih orodij. RogLab smo otvorili 12. oktobra 2012. Spremljajte RogLabove novice na: www.roglab.si

Foto: Miran Kambič

Namen
Namen RogLaba je v malem merilu razvijati in v praksi preizkušati vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki bi po prenovi nekdanje tovarne lahko našli svoje nadaljevanje in nadgradnjo v novem Centru Rog. Ta metodologija je redkost pri razvoju kulturne institucije v slovenskem prostoru: na podlagi v pilotnem projektu pridobljenih konkretnih izkušenj in povratnih informacij s terena, bomo postopoma oblikovali vsebine in delovanje bodočega Centra Rog.


Dejavnosti

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, …) ter mednarodnemu mreženju.

3D delavnica
Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja osnovno tehnologijo in storitve za hitro izdelavo prototipov, podporo ustvarjalnosti in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih.

Uporabniki
RogLab je namenjen širokemu krogu uporabnikov – študentom in profesionalnim ustvarjalcem na področjih oblikovanja, arhitekture in vizualnih umetnosti, podjetjem, inovatorjem, raziskovalcem, ljubiteljskim ustvarjalcem, otrokom, prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane, …

Partnerstva
Program RogLaba je zasnovan na sodelovanju z zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami ter s kulturnimi, raziskovalnimi in z izobraževalnimi ustanovami. Partnerska mreža omogoča prenos znanj in izkušenj ter dopolnjevanje in nadgranjo dejavnosti in storitev znotraj partnerske mreže.

Arhitekturna zasnova
Idejno zasnovo je izdelal arhitekt mlajše generacije Jure Kotnik, avtor več kontejnerskih projektov doma in v tujini pa tudi odmevnih monografij o kontejnerski arhitekturi.

Vzporedni razvoj komunikacijskih orodij
Vzporedno z razvojem pilotnega projekta smo v sodelovanju z Inštitutom in akademijo za multimedije ter Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje razvijali tudi RogLabova prva komunikacijska orodja. Tako smo že skozi proces razvoja pilotnega projekta vzpostavljali tudi prva vsebinska partnerstva. Prvi rezultat skupnega dela je spletno mesto RogLaba.

Umeščenost v prostor
Upoštevaje določila programa Srednja Evropa, iz katerega je Second Chance sofinanciran, in predvideni pričetek gradbenih del na tovarni Rog je pilotna naložba umeščena na širše območje nekdanje tovarne Rog – na Petkovškovem nabrežju (vogal z Rozmanovo ulico). Dejavnosti RogLaba pa ne bodo omejene le na fizično lokacijo RogLaba, temveč se bodo odvijale tudi v prostorih partnerskih organizacij, kot intervencije na javnih mestnih površinah, svetovnem spletu itd.

Časovni okvir
Glede na pravila programa Srednja Evropa, iz katerega je Second Chance sofinanciran, bo RogLab v obratovanju vsaj do leta 2018 oziroma bo po prenovi tovarne Rog lahko vključen v kompleks novega Centra Rog.

Dokumentacija