Partnerji

AEG / Nürnberg

Vir: Arhiv MIB Fuenfte Investitionsgesellschaft mbH

Nekdanja tovarna AEG ponuja s površino 160.000 m² prostor tako za kulturo in umetnost kot za kulinariko, proizvodnjo in storitve. Mesto Nürnberg – skupaj s partnerjem MIB – načrtuje na lokaciji AEG mestni prostor kulture. 4000 m² je namenjenih akademiji za gledališče in gledališko pedagogiko, mestni glasbeni šoli, španskemu centru ter javnemu kulturnemu centru.

Del tega kulturnega prostora, 250 m² veliko večnamensko dvorano, gradijo kot pilotni projekt Second Chance. Dvorana bo gostila delavnice gledališke pedagogike ter druge kulturne dogodke. Odprta bo tako za mednarodne kulturne izmenjave kot za lokalne pobude.

Vodilni partner: Mesto Nürnberg
Partner: MIB – Fünfte Investitionsgesellschaft

HALLE 14 / Leipzig

Foto: Claus Bach

HALLE 14 je nepridobitni umetniški center v Spinnereiju, nekdanji mestni predilnici. To 125-letno industrijsko prizorišče je danes edinstveni prostor sodobne umetnosti in kulture.

HALLE 14 pripravlja mednarodne skupinske razstave, predavanja, program umetniškega izobraževanja in gosti bogato umetniško knjižnico. Umeščen je na 20.000 m² 5-nadstropne tovarniške zgradbe, v kateri je še prostor za dodatne projekte in partnerje.

Kot pilotni projekt bo zgrajenih 6 umetniških studiev. HALLE 14 bo tako imel pogoje za rezidenčni program za mednarodne umetnike in projekte sodelovanja z evropskimi partnerji.

Partnerja:
HALLE 14
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

ARSENALE / Benetke

Foto: Graziano Arici

Beneški arzenal je monumentalni kompleks na površini 480.000 m², ki gosti raznotere dejavnosti. Beneški bienale likovne umetnosti, bienale arhitekture, pisarne in laboratoriji potrjujejo njegov sloves mestnega znanstvenega in kulturnega središča. Arsenale ponuja prostor razstavam, glasbi, uprizoritvenim umetnostim in festivalom.

Torre di Porta Nuova bo center za ustvarjanje znanja, novi »možgani« Arsenala, ki bo povezoval različne partnerje. V stolpu bo kot pilotni projekt Second Chance nastal razstavni prostor, odprt za mednarodne in lokalne pobude. Dobrodošli bodo umetniki z željo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja edinstvena arhitektura stolpa, ki je nekdaj služil za gradnjo ladijskih jamborov.

Partnerja:
Mesto Benetke
Arsenale

DEPO / Krakov

Foto: Iwo Wachowicz

Četrt sv. Lovrenca (Kwartał św. Wawrzyńca) je območje depoja tramvajev v Kazimierzu, historičnem delu Krakova. Depo je bil grajen postopno od konca 19. do začetka 20. stoletja. Vključuje 9 zgradb s skupno površino več kot 4000 m² in javne površine. Območje je zavarovano kot kulturni spomenik, ki ga od leta 1995 dalje obnavljajo in adaptirajo.

Pilotni projekt želi razširiti kulturni program kompleksa na 3200 m2 odprte javne površine, ki bo po prenovi namenjena razstavam, delavnicam, srečanjem in kulturnim dogodkom.

Partnerja:
Mesto Krakov
Muzej mestnega inženirstva

ROG / Ljubljana

Foto: Matevž Paternoster

Nekdanja tovarna koles Rog je eden zadnjih ohranjenih kakovostnih primerov stare industrijske arhitekture v Ljubljani. Prenova stavbe bo dopolnjevala zaščiteno kulturno dediščino s sodobnimi arhitekturnimi rešitvami. Načrtovani Center sodobnih umetnosti Rog je zamišljen kot produkcijski, raziskovalni, razstavni in družabni prostor, v prvi vrsti namenjen dejavnostim s polja vizualnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture.

V Ljubljani bomo s pilotnim projektom preverili rezultate raziskav in v malem merilu razvijali in preizkušali ideje za vsebine, partnerstva in način delovanja bodočega centra Rog.

Partnerja:
Mesto Ljubljana
Muzej in galerije mesta Ljubljane