Razvojni projekt
Second Chance - CSU Rog » Second Chance » Razvojni projekt

Cilj projekta SECOND CHANCE je analizirati, preizkusiti in izpopolniti rešitve za urbano regeneracijo in spodbujanje razvoja degradiranih območij v petih evropskih mestih. Nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, HALLE 14 leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah, depo tramvajev v Krakovu in nekdanja tovarna koles Rog v Ljubljani se soočajo z istimi razvojnimi izzivi – kako oživiti opuščena industrijska območja oziroma nadaljevati njihov razvoj s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Čeprav je proces prenove in oživljanja teh območij na različnih stopnjah, si partnerji delijo skupno metodologijo, sorodna vprašanja, priložnosti in cilje.

Ljubljana v projektu sodeluje z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, …) ter mednarodnemu mreženju. V okviru projekta v Ljubljani razvijamo vsebine, programe, načine delovanja in preverjamo interes za javno-zasebna in javno-civilna partnerstva za bodočo kulturno institucijo. Prek niza analiz in srečanj z deležniki razvijamo in dopolnjujemo leta 2007 izdelano idejno zasnovo načrtovanega Centra sodobnih umetnosti Rog. Najprej smo pregledali primere dobrih praks revitalizacije nekdanjih industrijskih objektov ter referenčnih kulturnih projektov za bodoči Rog, nato izvedli analizo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti (PSPN) načrtovane revitalizacije nekdanje tovarne Rog, potem pa na podlagi izsledkov teh dveh analiz in srečanj z deležniki izpopolnili razvojno vizijo bodočega centra Rog. Preverili smo jo v raziskavi, katere rezultat je zasnova konceptov uporabe prihodnjega Roga. Izhajajoč iz mednarodne analize primerov javno-zasebnega partnerstva na področju kulture in posvetovanj z deležniki, bomo partnerji za vsako lokacijo posebej izdelali zasnovo lokacijsko specifičnega javno-zasebnega partnerstva (JZP). Glede na to, da je ljubljanski Mestni svet že sprejel akt o JZP (2009) za izvedbo fizične prenove nekdanje tovarne Rog, se v projektu SECOND CHANCE osredotočamo na možnosti JZP na programski ravni. Pri tem nas zanima, kako lahko z modeli javno-zasebnega, javno-civilnega in javno-javnega partnerstva razvijamo relevantne programske vsebine prihodnjega Roga. Pomembna dela SECOND CHANCE sta tudi izdelava načrta upravljanja ter izvedba pilotnih projektov. V Ljubljani bomo s pilotnim projektom preverili rezultate raziskav in v malem merilu razvijali in preizkušali ideje za vsebine, partnerstva in načine delovanja bodočega centra Rog. Pilotni projekti bodo proti koncu SECOND CHANCE omogočili tudi kulturne izmenjave med petimi mesti.

Potek projekta Second Chance