Second Chance - Center sodobnih umetnosti Rog
Second Chance - CSU Rog » Second Chance

SECOND CHANCE je razvojni projekt petih evropskih mest, ki sodelujejo pri preoblikovanju nekdanjih industrijskih območij v kulturne in ustvarjalne delovne in bivalne prostore ter pri njihovem nadaljnjem trajnostnem oživljanju. Poteka v Nürnbergu, Leipzigu, Benetkah, Krakovu in Ljubljani. Ljubljanska partnerja projekta sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki sodelujeta z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen oblikovanju, arhitekturi in sodobni umetnosti.

Ključni podatki
Podporni program: CENTRAL EUROPE, ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF)
Trajanje: januar 2010–september 2013
Nosilni partner: Mesto Nürnberg
Partnerji projekta: MIB – Fünfte Investitionsgesellschaft mbH | HALLE 14 e. V. | Aufbauwerk Region Leipzig GmbH | Arsenale v Benetkah | Mesto Benetke | Muzej mestnega inženirstva Krakov | Mesto Krakov | Muzej in galerije mesta Ljubljane | Mesto Ljubljana
Skupno spletno mesto: www.secondchanceproject.eu